1. (via n-a-r-c-0-t-i-z-e)

  10 months ago  /  6,295 notes  /  Source: elisebrown

 2. (via nospheratusblack666)

  10 months ago  /  242 notes  /  Source: a-bstracto

 3. p-a-r-a-n-0-i-d:

 

  p-a-r-a-n-0-i-d:

   

  (via n-a-r-c-0-t-i-z-e)

  10 months ago  /  1,136,834 notes  /  Source: amcq

 4. (via killtheinside)

  10 months ago  /  22 notes  /  Source: mournful-euphony

 5. (via blasphemous-disaster)

  10 months ago  /  16,889 notes  /  Source: c-isnenegro

 6. (via gur0)

  11 months ago  /  3,019 notes  /  Source: e53363

 7. (via gur0)

  11 months ago  /  196 notes  /  Source: revyl

 8. mementomoriiv:

Smashing

  mementomoriiv:

  Smashing

  (via gur0)

  11 months ago  /  4,741 notes  /  Source: mementomoriiv

 9. koukibi:

予感子

  koukibi:

  予感子

  (via gur0)

  11 months ago  /  312 notes  /  Source: koukibi

 10. 
Emissary of Thanatos. 

  Emissary of Thanatos. 

  (via gur0)

  11 months ago  /  213 notes  /  Source: dimitmaria